Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Viktig skritt videre for terskelsaken

Henrik Meyer Endret:30.03.2017 15:35

Statssekretæren i Samferdselsdepartementet var torsdag i Halden med viktig nytt om tersklene på havbunnen ved Svinesund.

Statssekretær Reynir Johannesson.JPG

Statssekretær Reynir Johannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet møtte torsdag politisk og administrativ ledelse i Halden kommune, samt representanter for Nexans.

- Vi ønsker selvsagt å ha en kabelprodusent i Norge. Det er de nye fastlandsforbindelsene, sier statssekretær Reynir Johannesson om sjøkablene som binder den moderne verden sammen.

Nytt oppdrag til Kystverket

Saken om en eventuell fjerning av deler av undervannstersklene i Ringdalsfjorden har versert i mange år uten at man har kommet særlig mye nærmere en avklaring. Skipstrafikken inn til Halden må passere et trangt sund med undervannsfjell, og det er en utfordring blant annet for store skip som skal til Nexans.

Nå har Samferdselsdepartementet bestemt å rykke litt tilbake for å angripe saken på en ny måte.

- Kanskje har vi jobbet feil i mange år, men nå har vi lyttet til svenskene. Vi må møte svenskene med dokumenterte fakta. Nå har vi gitt Kystverket oppdrag om å få i gang en ny avklaring av fakta, sier statssekretæren.

Selv om mye er kjent fra før, kreves det en annen type dokumentasjon enn man har hatt tidligere for å kunne ta denne saken videre med svenske myndigheter. Et slikt arbeid med å dokumentere relevante fakta i saken skal nå Kystverket gjøre. Kostnadene med dette arbeidet dekkes av Kystverkets budsjett, etter pålegg fra Samferdselsdepartementet.

Tar svenskene på alvor

Målet for en slik avklaring er å kunne gjennomføre en miljøkonsekvensanalyse. Først da vil man kunne få en endelig avklaring på om det er miljømessig forsvarlig eller ei å gjøre noe med tersklene i Svinesund.

- Det er viktig for oss å ta svenskenes bekymring på alvor. Vi tror vi har rett, men vi må respektere at svenskene har en annen oppfatning. Det tror vi kan rettes opp med fakta, sier Reynir Johannesson.

- Dette er et viktig skritt i riktig retning. Dette viser at departementet har tatt våre innspill på alvor, og at vårt langsiktige arbeid blir lagt merke til. Halden kommune ønsker det samme som Haldens næringsliv i denne saken, men uansett utfall vil det være bra for Halden om vi kan få en endelig avklaring, sier rådmann Roar Vevelstad.

For Halden kommune er neste skritt i denne saken å ha et møte med Kystverket for å avklare kommunens og det lokale næringslivets rolle i det videre arbeidet.

Opprettet: 30.03.2017 15:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar