Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Viktig vannberedskap på plass

Henrik Meyer Endret:20.12.2018 13:12

​En helt vanlig dag i desember koblet Halden kommune fra vannet til hele byen, men det var det ingen som merket. 

98 prosent av de som bor i Halden kommune får vannet sitt fra Lille Erte vannbehandlingsanlegg (VBA). Derfor er det viktig at Halden kommune gjør det som kan gjøres for at det til enhver tid skal være godt vann, nok vann og sikker levering av vann fra kommunens største vannbehandlingsanlegg. Dette er et krav i gjeldende drikkevannsforskrift. I desember gjorde kommunens egne folk i Kommunalteknikk en viktig jobb som sikrer vannleveransen fra Lille Erte VBA ytterligere. 

Enklere tilgang på vann

Halden kommune har to drikkevannskilder; Femsjøen og Lille Ertevann. I tillegg har vi en tredje innsjø som reservevannkilde. Arbeidet som ble utført forrige uke var å tilrettelegge for enklere pumping av vann fra Femsjøen direkte til vannbehandlingsanlegget. 

- Normalt pumpes vannet fra Femsjøen til Lille Ertevann, også renner vannet med selvfall inn til vannbehandlingsanlegget. Nå har vi sørget for at vann fra Femsjøen på enkelt vis kan brukes også i en tenkt situasjon der Lille Ertevann er forurenset eller på andre måter satt ut, sier enhetsleder kommunalteknikk Asle Berg.

Denne muligheten har vi også hatt tidligere, men å ta det i bruk har vært en omfattende prosedyre. 

(Artikkelen fortsetter under bildet. )

Denne ventilen ble montert ved Lille Erte i desember. (Foto: Calle Evenrud, Halden kommune)


Dette ble gjort

Selve operasjonen som ble gjort tidligere i desember var å sette ned en ny kum på inntaksledningen til Lille Erte vannbehandlingsanlegg, og en ventil for mulighet til å stenge vannstrømmen fra Lille Ertevann og åpne vanntilførselen direkte fra Femsjøen. På denne måten blir det enklere og raskere å bruke vannet direkte fra Femsjøen enn hva det var tidligere.

- For å få gjort dette måtte inntaksledningen, som er en av de største vannledningene vi har, deles i to. Halden kommunes egne folk har jobbet lenge på forhånd med å planlegge denne operasjonen for at det skulle bli så vellykket som det ble, sier Asle Berg. 

Nøye beregninger

Det ville selvsagt ikke vært en akseptabel løsning om 98 prosent av innbyggerne i Halden hadde mistet vannet. Derfor måtte man beregne nøye hvor lang tid man hadde til å gjøre jobben og samtidig sikre folk vann. Alt gravearbeid var gjort på forhånd for at selve operasjonen skulle ta kortest mulig tid.

En viktig del av Halden kommunes vannforsyningssystem er høydebasseng for mellomlagring av vann. Disse bassengene sikrer at man har en viss buffer, men hvor lenge man har vann i bassengene avhenger av innbyggernes forbruk. Tiden Halden kommune hadde til disposisjon på denne jobben var satt ut fra erfaringstall på forbruk, og vannbehandlingsanleggets behov for vann i prosessen. 

- Inntaksledningen var satt ut av drift i to timer. I denne tiden ble det altså ikke tilført noe vann for behandling i vannbehandlingsanlegget. Godt planlagt arbeid og flinke folk i kommunalteknikk som utførte jobben var grunnen til at ingen i Halden merket at vanninntaket til Lille Erte vannbehandlingsanlegg var stengt i to timer, sier enhetsleder kommunalteknikk Asle Berg.

Anbefalt av Mattilsynet

Dette arbeidet er et av flere tiltak Halden kommune gjør, etter anbefaling fra Mattilsynet, for å styrke leveringssikkerheten for drikkevann.

- Nå har vi enda sikrere tilgang på vann enn tidligere. Samtidig har vi fått bekreftet det vi visste fra før; At vi har svært dyktige folk som jobber med vann i Halden kommune, sier Asle Berg.


Opprettet: 20.12.2018 12:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar