Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vil du og ditt firma være med oss inn i framtiden?

Lisa Gustavsen Endret:20.11.2017 20:11

Når nye Bergheim bo- og aktivitetssenter nå bygges skal velferdsteknologi være en viktig del av helheten og prosessen.

​Tirsdag 21.november inviterer Halden kommune til Dialogkonferanse i Aladdin kino kl.09.15 - 13.30

Påmeldingsfrist 15.november til:

oyvind.grandahl@halden.kommune.no
Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse, eventuelt kontaktes pr telefon: 932 43 200

Invitasjon_til_dialogkonferanse.pdf

Vi ber om at det i påmeldingen opplyses om navn på alle som deltar, firma og kontaktinformasjon (mobilnummer og e-post) og om man ønsker stand kan vedlagte skjema benyttes. 

Skjema for bestilling av stand til dialogkonferanse 21.november 2017.pdf


Påmeldte til konferansen per 20.11.17: Påmeldingsliste dialogkonferanse navn og firma.pdf


Formålet med Dialogkonferansen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide konkurransegrunnlaget. Samtidig får leverandørene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger.

Leverandørdialogen annonseres åpent på Doffin (veiledende kunngjøring) og består av en dialogkonferanse med påfølgende en-til-en-møter. Alle interesserte har anledning til å melde seg på konferanse og/eller en-til-en-møtene. Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller en-til-en-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende anbudskonkurransen.

 Doffin, database for offentlige innkjøp

Halden kommune er på utkikk etter kvalifiserte leverandører av digitale tjenester på trygghets- og mestringsskapende teknologi, verktøy for effektiv dokumentasjon, verktøy for effektiv administrasjon og løsninger for reminisensarbeid.

Vi ønsker innspill fra leverandører på teknologiske løsninger som kan håndtere (ta imot, overvåke, videreformidle mv.) informasjon fra dagens og fremtidens teknologi, inklusivt løsninger for digital kommunikasjon og e-helse.

Teknologiutviklingen går svært raskt. Kommunen ønsker åpne tekniske infrastrukturer og løsninger som muliggjør sømløs deling av informasjon. Ved anskaffelser er kommunene avhengig av at leverandøren(e) er interessert i, og fleksible til å videreutvikle løsningene og integrere mot eksisterende systemer.

Kommunen vil satse på langsiktige og smarte løsninger som skal kunne møte brukerbehov på alle nivå.

Bruk av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel også for å sikre kvalitet i tjenestene. Tjenesten er avhengig av behovsrettede løsninger med brukervennlige grensesnitt som kommuniserer med hverandre.


Velkommen til Dialogkonferansen

I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer Halden kommune markedet/aktører til dialogkonferanse for å få innspill på løsningsalternativer. 

Foreløpig plan er at det i etterkant av dialogkonferansen, innspill og 1-1 samtaler med aktører som leverer innspill, utarbeides en kravspesifikasjon for anskaffelse. Løsningene og erfaringene kommunen får på det nye senteret vil danne et viktig grunnlag for fremtidige velferdsteknologiske løsninger i øvrige tjenester i kommunen.

Opprettet: 09.11.2017 10:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar