Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vil du påvirke kommunens planstrategi?

Henrik Meyer Endret:06.07.2020 12:53

Halden kommunes planstrategi kan forenklet kalles en plan for kommunens planlegging. Det er et viktig styringsdokument for kommunens virksomhet. Nå lager vi en ny planstrategi, og vi vil gjerne høre din mening. 

Planstrategien skal gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, og skal være et verktøy som viser sammenhengen mellom utfordringer og det planbehovet kommunen har for å løse disse utfordringene.

En styringsgruppe har lenge jobbet med en ny planstrategi for Halden kommune og nå er de klare med sitt foreløpige forslag, men det er fortsatt mulig å påvirke dette. Dette dokumentet skal gjelde for perioden 2020-2024. 

Her kan du lese hele forslaget til planstrategi:

De politiske partiene er gitt mulighet til å komme med sine innspill. Med dette inviteres også lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i Halden til å fortelle oss om vi bør justere noe i denne nye planstrategien. 


Slik kan du si din mening

På grunn av den pågående pandemien er det vanskelig å avholde store medvirkningsmøter, men alle som ønsker å si noe om denne strategien er velkommen til å sende oss innspill skriftlig. Alle innspill vil bli vurdert av styringsgruppen for planstrategien. 

Innspill sendes Espen Sørås som er sekretær for arbeidet med planstrategien
Epost: espen.soras@halden.kommune.no eller til postmottak@halden.kommune.no. Merk innspill med PLANSTRATEGI

Siste frist for innspill til dette forslaget er 20. august. 

Når planstrategidokumentet foreligger vil det bli underlagt ordinær høring og behandling i formannskap og kommunestyre. Ønsker du å lese den forrige planstrategien, så finner du den her


Opprettet: 02.07.2020 15:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar