Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vil du være med i ungdomsrådet?

Henrik Meyer Endret:13.09.2017 14:44

Ungdomsrådet trenger nye medlemmer og gjennomfører valg i løpet av høsten. 

Ungdomsrådet er et kommunalt råd. Det består av ungdom, velges av ungdom og formes av ungdom. Er du ung og bor i Halden, har du nå muligheten til å bli med.

Hva?

I ungdomsrådet får du en unik mulighet til å påvirke din hverdag og hvordan ditt nærmiljø skal se ut. Gjennom ungdomsrådet gis barn og unge i Halden kommune ett direkte talerør inn til de som bestemmer. Ungdomsrådet sikrer at meninger til ungdommer blir sett og hørt, i saker som angår dem selv. Ungdomsrådet skal stå for meninger som utrykkes av ungdom selv og på ungdommens vis. 

Deltagelse i ungdomsrådet innebærer en del møteaktivitet. Ungdomsrådet møtes som oftest en gang i måneden, men i tillegg kan det jobbes noe ved siden av i arbeidsgrupper. Mengden arbeid og tiden som brukes avhenger helt av medlemmene selv og de sakene som er under arbeid. 

Ungdomsrådet er også ment å være en sosial arena, så det er ikke bare arbeid. 

Hvem?

Du trenger ikke ha noen partipolitisk tilknytning eller høre til i en organisasjon for å være med i ungdomsrådet. Det viktigste er at du er engasjert, har tid og lyst til å være med påvirke det som skjer i Halden.

Ungdomsrådet bør representere et videst mulig spekter av kommunens ungdommer. Det er ønskelig med representanter fra ulike skoler, organisasjonsliv samt representanter fra uorganisert ungdom. 

Hvordan?

Er du interessert, kontakt elevrådet ved skolen din, eller ledelsen i klubben/foreningen din. Uorganisert ungdom som er interessert, kan melde sin interesse via ungdomsklubbene Domino eller Rockehuset. Det vil gjennomføres valg der det er flere kandidater. Alle interesserte må melde seg raskt, da valg skal være gjennomført før 29.september.


Opprettet: 13.09.2017 14:36

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar