Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

airMont skal effektivisere feiervesenet

Henrik Meyer Endret:18.05.2020 16:00
Nystartet Halden-firma skal sikre feiervesenet viktig informasjon på en miljøvennlig måte. Halden kommune samarbeider med airMont for å skape nye jobber i lokalsamfunnet. 

Halden-bedriften airMont ble etablert i 2019, men startet for fullt opp på nyåret 2020. Firmaet har etablert seg i lokaler på Langbrygga med fire fast ansatte og et klart mål om å bli større.

- Vi har som målsetning å vokse og kunne tilføre Halden flere nye arbeidsplasser innenfor kompetanseområdene sensorelektronikk, fysikk, kunstig intelligens, luftkvalitet og tilhørende administrasjon, sier daglig leder Karl-Magnus Haugen i airMont.

Brannsjefens idé

Det er Ole Christian Torgalsbøen som først hadde ideen om at det burde være mulig å plassere en sensor i pipene, slik at feiervesenet kunne tilegne seg informasjon om hvilke steder det er behov for å feie og samtidig unngå å reise dit det ikke er nødvendig. Når hans idé virkeliggjøres vil det bli mindre partikkelutslipp til luft. I tillegg vil oversikten fra sensorene gi brannvesenet mer tid til å jobbe med andre viktige oppgaver, for eksempel forebygging. 

Torgalsbøen er brannsjef i Halden kommune, og privat er han en av airMonts aksjonærer. airMonts øvrige gründere er også lokalt forankret og består av Eivind Borring Hansen og Morgan Kjølerbakken. Videre har airMont fått med seg Martin Grimsrud som investor og hovedaksjonær i selskapet.

- Jeg synes det er flott at kommunalt ansatte er så kompetente i sitt fag at de har gode ideer som næringslivet kan utvikle. Når slike ideer både kan effektivisere den kommunale driften, redusere klimautslipp og skape arbeidsplasser i Halden, synes jeg det er naturlig at kommunen legger til rette så godt vi kan, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Samarbeider med kommunen

Et felles ønske om en bærekraftig utvikling ligger til grunn for at airMont og Halden kommune har etablert et formelt samarbeid. I første omgang består samarbeidet i at kommunen legger til rette for at airMont får testet ut sin nye sensorteknologi på noen få utvalgte bolighus i Halden. Dette gjøres i samarbeid med Halden brann- og feiervesen og etter tillatelse fra boligeiere. 

På sikt er målet at denne teknologien skal være vanlig i de fleste piper landet rundt. Samarbeidet med kommunen vil sikre at Halden brann- og feiervesen vil være blant de første til å få nytte av denne teknologien. Samarbeidet har ingen kostnader for Halden kommune. 

- Halden kommune ønsker å være en næringslivsvennlig kommune. Derfor forsøker vi å legge til rette for en lokal gründerbedrift som på sikt kan bli en betydelig aktør i sin nisje.  Vi håper at vårt samarbeid kan bidra til flere jobber i Halden innen fremtidens kompetansekrevende yrker. Samtidig tror vi at vårt eget feiervesen vil ha stor nytte av denne teknologien, sier Roar Vevelstad.

Digitalt tilsyn av piper

I airMont jobbes det nå for fullt med testing av teknologi for å kunne lansere et sensorsystem for digitalt tilsyn av piper. Målet er å effektivisere feiertjenesten og redusere utslipp fra vedfyring. 

- airMont vil satse videre på å bli en aktør som leverer digitaliserte tjenester som kombinerer bruk av sensorer og kunstig intelligens med fokus på luftkvalitet. Vi er i tett dialog med NILU (Norsk Institutt for luftforskning) og IFE Halden, og har planer om flere samarbeidsprosjekter. Videre har vi etablert oss på StartupLab ved Forskningsparken i Oslo. Vi retter oss mot kommunal- og statlig sektor samt andre institusjoner. For å nå våre mål er samarbeidet med Halden kommune svært viktig, sier Karl-Magnus Haugen i airMont.


Opprettet: 18.05.2020 15:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar