Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Innsyn

Karine Engebretsen Publisert:08.06.2020 08:03

​Her kan du finne kommunens postjournal.

Møter i juni 2020

Halden kommune byttet saks- og arkivsystem i juni 2020. Derfor har kommunen to innsynsløsninger som du finner bak de to mørkeblå knappene under.
Vær oppmerksom på at politiske møter avholdt den måneden endringene ble gjort, er delt på de to løsningene. Møtet i Eldrerådet juni 2020 ligger i ny innsynsløsning (nederste boks), mens øvrige politiske møter fra juni 2020 ligger i gammel innsynsløsning (øverste boks). 
Trenger du dokumenter fra perioden 2008 - 2012 må du be inn å få de tilsendt.

Lysere blå bokser

Noen få politiske råd og utvalg er av praktiske grunner ikke del av kommunens standardløsning for innsyn. Derfor finner du på denne siden også en oversikt over råd og utvalg som har egne løsninger for innsyn i dokumenter (lysere blå).

Politiske møter og dokumenter

Når du trykker på blå boks merket "Innsyn" kommer du til en oversikt over møtekalender til alle utvalg. 
  • På listen under kalenderen finner du det utvalget du ser etter og klikker på lenken. 
  • Der finner du de møtene som er registrert i kalenderen. 
  • Ønsker du å se dokumenter må du klikke på datoen i selve kalenderen. 
  • Det åpner seg en infoboks hvor du igjen klikker på aktuell dato. Dette fører deg til sakskartet og vedlagte dokumenter.

OBS! Innsyn 2008- juni 2020. På grunn av uttrekk av denne basen, hender det at innsynsløsningen ikke er tilgjengelig. Vennligst prøv igjen senere

Innsyn 2008 - juni 2020
Innsyn fra juni 2020
Kontrollutvalget
Ungdomsrådet
Styringsgruppa for arealplanen
Styringsgruppa for planstrategi
Arbeidsgruppa for rusmiddelpolitisk handlingsplan
Sist oppdatert: 20.11.2020 07:09

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar