Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Manntallet

Lisa Gustavsen Endret:23.07.2019 11:30

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

For velgere bosatt i Norge gjelder:
  • Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
  • Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
For velgere bosatt i utlandet gjelder:
  • Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
  • Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.  Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.
  • Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format og doc-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.
  • Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 10. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.  
Bruk dette skjemaet eller skriv et brev til din siste bostedskommune: 
Manntall - søknad om innføring.pdf
Manntall - søknad om innføring.docx                                                                                                                  
 
For velgere med strengt fortrolig adresse gjelder:
Du er ikke innført i det ordinære manntallet som kommunen har tilgang til. Din kommune vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Du vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes til deg via Kripos.
 
Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?
Du kan kontakte den kommunen du sist var registret i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. 
Utleggingsmanntallet, som legges ut på Servicesenteret og biblioteket, legges ut senest 12.07. Man kan da sjekke selv der. 
Klager på feil i manntallet skal sendes til Valgstyret i Halden, Postboks 150, 1751 Halden, eller leveres på Servicesenteret, Storgata 8, 1777 Halden.


Opprettet: 01.07.2019 12:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar