Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Budsjett

  Endret:09.01.2020 16:30 Emneord (los) Politikk

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. På denne siden finner du det budsjettet det jobbes etter nå og de alternative forslagene som ikke ble vedtatt. Du finner også vedtatt budsjett for tidligere år. 


I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Priser og gebyrer fastsettes også. Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:

  • Sent på høsten legger kommunedirektøren frem "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. 
  • Deretter kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret. 
  • Hvert år i desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. 

Årsbudsjett 2020

Årsbudsjett for 2020 ble vedtatt i kommunestyrets møte 19. desember 2019:

Vedtatt budsjett 2020.pdf

Endelig behandling av kommunens budsjett for 2020 vil skje i kommunestyret 19. desember 2019. Her er alle forslagene som kommunestyret behandlet:

(Her publiseres forslag fra kommunestyret 19. desember 2019.)

Budsjett 2020 ble først behandlet i formannskapet 5. desember 2019.  Her er alle forslagene som formannskapet behandlet:

Budsjettet fra AP, SP, MDG, Rødt, SV og V ble 05.12.19 vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret:

 

Det ble også lagt fram 3 andre budsjettforslag i formannskapets møte:

Budsjettforslag 2020 H, KrF, UAVH.pdf

Budsjettforslag 2020 PP.pdf

Budsjettforslag 2020 FrP.pdf

 

 

Årsbudsjett 2019

Årsbudsjett for 2019 ble vedtatt i kommunestyrets møte 13. desember 2018. Her er vedtatt årsbudsjett for 2019:

Budsjett 2019.pdf

Kommunestyret 13. desember 2018: Endelig behandling av kommunens budsjett for 2019 skjedde i kommmunestyret 13. desember 2018. Her er de ulike forslagene som ble stemt over i dette kommunestyremøtet. Noen av disse forslagene er de samme som ble lagt fram i formannskapet, mens AP/SV og Rødt sine forslag er justert noe:

Budsjettforslag 2019 H-SP-KrF-V v2 til KS.pdf

Budsjettforslag 2019 AP-SV v2 til KS.pdf

Budsjettforslag 2019 MDG v2 til KS.pdf

Budsjettforslag 2019 FrP v2 til KS.pdf

Budsjettforslag 2019 Rødt v2 til KS.pdf

Budsjettforslag 2019 PP v2 til KS.pdf


Formannskapet 29. november 2018: Budsjett 2019 ble først behandlet i formannskapet 29. november 2018.  Det ble lagt fram 6 ulike budsjettforslag og det ble stemt over alle. Forslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble vedtatt som innstilling (anbefaling) til kommunestyret. Her er alle forslagene som formannskapet behandlet:

Budsjett 2019 - saksprotokoll fra formannskapets behandling 29.11.18.pdf

Budsjettforslag 2019 H-SP-KrF-V v1.pdf

Budsjettforslag 2019 AP-SV v1.pdf

Budsjettforslag 2019 MDG v1.pdf

Budsjettforslag 2019 FrP v1.pdf

Budsjettforslag 2019 Rødt v1.pdf

Budsjettforslag 2019 PP v1.pdf


Klikk her hvis du vil lese rådmannens forslag til budsjett for 2019. Dette er ikke vedtatt. 


Årsbudsjett for tidligere år:


Kommuneloven om årsbudsjett:


Kommuneloven § 45 - utdrag:

  • Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

  • Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på  grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

  • Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.

  • Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.

 
 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 07.12.2010 09:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar