Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nyttig for politikere

Martin Vik Endret:05.02.2020 17:53 Emneord (los) Politikk

Denne siden er først og fremst for politikere i Halden kommune. Her finner du regler og informasjon som er viktig for deg som har et politisk verv.


Reglement for politikere

Følgende reglement er vedtatt av Halden kommunestyre og gjelder folkevalgte i Halden:
Reglement for politiske organer og delegering.pdf

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Halden kommune.pdf

Etiske regler for politikere

Veileder til etikkplakaten.pdf

Veileder til etikkplakaten - folkevalgte.pdf 

Etikkplakaten.pdf

Folkevalgtopplæring 29. og 30. januar - presentasjoner

Deltakernes oppsummering - Utfordringer i Halden kommune.pdf

Presentasjon KS1 - KS – Kommunesektorens organisasjon.ppsx

Presentasjon KS2 - Forentninger til dagene - KS Folkevalgtprogram.ppsx

Presentasjon KS3 - Politisk lederskap - roller og rolleforståelser.ppsx

Presentasjon KS4 - Du har en arbeidsgiverrolle.ppsx

Presentasjon KS5 - Halden kommune sett fra et naboperpektiv.ppsx

Presentasjon KS6 - Samspillet med administrasjonen.ppsx

Presentasjon KS7 - Etikk, habilitet og sosiale medier – kommunens.ppsx

Presentasjon KS8 - Statlig Tilsyn – Hva sier kommuneloven.ppsx

Presentasjon KS9 - Innføring i de ulike formene for interkommunalt samarbeid.ppsx

Presentasjon - Politisk og administrativ organisering.pdf

Presentasjon - Delegeringsreglement.pdf

Presentasjon - Reglement for politiske organer.pdf

Presentasjon - Etiske retningslinjer.pdf

Presentasjon - Kommunal planlegging.pdf

Presentasjon - Økonomi.pdf

Presentasjon - Årshjul og egenkontroll.pdf

Presentasjon - Eierstyring - Eiermelding.pdf

Møteskikk


Opprettet: 07.12.2010 13:18

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar