Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vilt- og innlandsfiskenemnda

Randi Sommerseth Endret:02.03.2018 09:04 Emneord (los) Politikk
Vilt- og innlandsfiskenemnda skal arbeide for at viltet og viltets leveområder forvaltes slik at naturens
produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til
gode for landbruksnæring og friluftsliv. 

Nemnda skal også arbeide for å sikre naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt at andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal det videre arbeides for utvikling av fiskebestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 

Vilt- og innlandsfiskenemnda har 5 medlemmer.  


​På siden det lenkes til over må du klikke på ønsket møtedato for å finne relevante møtedokumenter. Ønsker du å vite hvilke andre utvalg en politiker er medlem av, kan du klikke på vedkommendes navn. 

Opprettet: 27.03.2014 10:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar