Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Formannskapet

  Endret:10.12.2019 16:05 Emneord (los) Politikk

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Ifølge kommuneloven skal det minst være fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.  I Halden har formannskapet 13 medlemmer. 

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunen. Formannskapet skal, i henhold til kommuneloven, som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan - så fremt ikke annet er lovbestemt - tildeles myndighet i de fleste saker.

​På siden det lenkes til over må du klikke på ønsket møtedato for å finne relevante møtedokumenter. Ønsker du å vite hvilke andre utvalg en politiker er medlem av, kan du klikke på vedkommendes navn. Opprettet: 07.12.2010 13:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar