Tittel: Formannskapet
Url: https://www.halden.kommune.no/politikk/politiskeorgan/formannskapet/Sider/side.aspx
Formannskapet

Formannskapet

  Endret:10.12.2019 16:05 Emneord (los) Politikk

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Ifølge kommuneloven skal det minst være fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.  I Halden har formannskapet 13 medlemmer. 

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunen. Formannskapet skal, i henhold til kommuneloven, som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan - så fremt ikke annet er lovbestemt - tildeles myndighet i de fleste saker.

​På siden det lenkes til over må du klikke på ønsket møtedato for å finne relevante møtedokumenter. Ønsker du å vite hvilke andre utvalg en politiker er medlem av, kan du klikke på vedkommendes navn. Opprettet: 07.12.2010 13:23
Du er her: Hjem > Politikk > Politisk styring > Formannskapet