Tittel: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
Url: https://www.halden.kommune.no/politikk/politiskeorgan/hho/Sider/side.aspx
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

SP_Setup Endret:02.03.2018 08:51 Emneord (los) Politikk

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester  (HHO) gjør vedtak i prinsipielle helse-, omsorgs- og sosialspørsmål. Utvalget skal følge opp organiseringen av den administrative delen av sektorområdet, samt sørge for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sin sektor. HHO består av 9 medlemmer. 


​På siden det lenkes til over må du klikke på ønsket møtedato for å finne relevante møtedokumenter. Ønsker du å vite hvilke andre utvalg en politiker er medlem av, kan du klikke på vedkommendes navn. 

Opprettet: 07.12.2010 19:54
Du er her: Hjem > Politikk > Politisk styring > HHO