Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klagenemnda

Randi Sommerseth Endret:27.02.2018 16:34 Emneord (los) Politikk
Klagenemnda behandler og avgjør alle klagesaker i enkeltvedtak som er truffet av den kommunale forvaltningen med mindre noe annet er bestemt i særlov som gjelder for et bestemt forvaltningsområde. Et enkeltvedtak er, ifølge forvaltningsloven, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Retten til å klage på slike vedtak er regulert i forvaltningslovens kapittel 6

Klagenemnda består av 5 medlemmer valgt av kommunestyret. Det er også kommunestyret som velger leder og nestleder. 

Saksdokumenter og vedtak i klagenemnda er i all hovedsak unntatt offentlighet. Når det er møter og hvem som er medlem av nemnda er offentlig.


​På siden det lenkes til over må du klikke på ønsket møtedato for å finne relevante møtedokumenter. Ønsker du å vite hvilke andre utvalg en politiker er medlem av, kan du klikke på vedkommendes navn. 

Opprettet: 10.01.2014 17:51

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar