Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Styrer, nemnder og råd

Randi Sommerseth Endret:18.01.2016 15:45

Representanter og vararepresentanter i styrer, råd og nemnder hvor Halden kommune er representert,

valgt i Kommunestyrets møte 05.11.2015:
 
Styre, råd, nemnd: Medlemmer Varamedlemmer
17. mai komitéen Truls Breda, V - leder Torfinn Moen, SP
Vegar Johansen, FrP Fredrik Holm, H
Hilde-Gunn Halvorsen, KrF Elin Lexander, H
Villemo Marie Svendsen, AP Sandra Marie Bøe Myrvang, AP
Roger Dybedal, AP Simen Murud Gundersen, AP
Arbeidsgruppe, jfr. Eiermeldingen pkt. 12 Fredrik Holm, H  
Bjørg Lund, H  
Arve Sigmundstad, AP Kirsti Brække Myrli, AP
Berg Sparebanks forstanderskap Inger Blomsnes, H Jon Ola Brevig, SP
Henrik Rød, FrP  
Mona Irene Bråthen, AP Turid Eriksen, AP
Paul Ronny Kristiansen, AP John Erik Eriksen, AP
Driftsassistansen i Østfold IKS Yngvar Holt, SP Håvard Tafjord, H
Foreningen Norden Øystein Lillås, KrF Inger Haugene, SP
Halden kirkelige fellesråd Marte Margrethe Larsdatter Klanderud, V Terje Østby, H
Halden næringsråd Merete Grimsrud, H Per-Egil Evensen, FrP
Anne-Kari Holm, SP Bjørg Lund, H
Joakim Karlsen, V Fredrik Holm, H
Arve Sigmundstad, AP Annette Farmann, AP
Elisabeth Giske, AP Lars Pedersen Due, AP
Heimevernsnemnda Per Egil Evensen, FrP Mariann B. Melhus, H
Svein Arne Hansen, AP Bjørn Larsen, AP
Kommunale AS, Generalforsamling - Bisittere Fredrik Holm, H Elin Lexander, H
Arve Sigmundstad, AP Kirsti Brække Myrli, AP
Oppnevningsutvalg for konfliktrådet Jan Moen, H Vegar Johansen, FrP
Oslofjordens friluftsråd Magnus Hov, SP Inger Blomsnes, H
Geir Helge Sandsmark, V Christoffer Elisenberg, FrP
Rino Eriksen, AP Laila Tajet Andersen, AP
Overformynderiet Hans Mebust, AP Mona Irene Bråthen, AP
Regionpark Haldenkanalen Anne-Kari Holm, SP Fredrik Holm, H
Skjærgårdstjenesten Inger Blomsnes, H Magnus Hov, SP
Stiftelsen Rød Herregård Jan Moen, H Sverre Stang, V
Svinesundkomitéen Thor Edquist, H Inger Midthun, FrP
Arve Sigmundstad, AP Kirsti Brække Myrli, AP
Tilflytningsnemnda Per Egil Evensen, FrP Øystein Lillås, KrF
Arve Sigmundstad, AP Elisabeth Giske, AP
Østfold interkommunale arkivselskap IKS Lars Petter Lie, FrP Jens Bakke, SP
Østfold kommunerevisjon, repr.skapet Inger Haugene, SP Jan Moen, H
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Inger Haugene, SP Jan Moen, H
Østfoldrådet Thor Edquist, H Anne-Kari Holm, SP
 

 

 

Opprettet: 30.11.2015 15:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar