Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

HBFØ

  Endret:24.11.2015 11:25

Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring er et politisk organ som ikke lenger er operativt i Halden kommune.

 

Hovedutvalg for Finans, Budsjett og Økonomisk styring hadde som hovedoppgave å arbeide med kommunens budsjett og finanspolitikk og utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplaner. Utvalget skulle også fremme forslag til tiltak overfor formannskapet slik at budsjettene til enhver tid er i samsvar med periodisk rapportering. Det skulle videre foretas en løpende oppfølging av kommunens investeringsprosjekter slik at det også ble samsvar mellom avsatte økonomiske midler og kostnader for det enkelte prosjekt.
Utvalgets oppgaver er tillagt formannskapet.
 
 

 

 

 

Møteinnkallinger og møtereferater
I en overgangsperiode må man bestille møteinnkallinger og møtereferater til politiske møter fra 2009 og tidligere.
Det jobbes med en innsynsløsning på kommunens nye hjemmeside, men den er ikke ferdig ennå. Som en overgangsløsning er det nødvendig å bestille møteinnkallinger og møtereferat fra møter i 2009 og tidligere.
Send bestilling til postmottak@halden.kommune.no
Vi beklager ulempene dette vil medføre.
Opprettet: 07.12.2010 13:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar