Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Dette trenger du å vite på valgdagen

  Endret:28.11.2015 09:07
Hva må jeg ha med for å stemme?

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitiet.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.


Hva gjelder som legitimasjon?

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.


Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvem av kandidatene som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen. Ved fylkestingsvalget og kommunestyrevalget kan du gi en eller flere kandidater én personstemme (tilleggsstemme) hver ved å sette et merke (kryss) ved kandidatens navn. Ved kommunestyrevalget kan du også gi en personstemme til kandidater på andre valglister. Dette gjøres ved å føre disse kandidatnavnene opp på stemmeseddelen.

Hva betyr det at kandidater står med uthevet skrift på stemmeseddelen?

Ved kommunestyrevalget kan partiene/gruppene på forhånd bestemme at enkelte kandidater skal stå sterkere enn andre. Disse kandidatenes navn står med uthevet skrift, øverst på stemmeseddelen. Partiene/gruppene har da gitt kandidatene et stemmetillegg. Dette stemmetillegget får de, uansett om velgerne gir dem personstemmer eller ikke. Stemmetillegget tilsvarer 1/4 personstemme per stemmeseddel. (Eller 25 prosent av det totale antall stemmer som kommer listen til gode. Det vil si: får listen 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer.)

Selv om du ikke gir personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får vedkommende altså likevel 1/4 personstemme fra stemmeseddelen din. Gir du en personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får kandidaten 1 1/4 personstemme til sammen.

Ved fylkestingsvalget er det ikke adgang for partiene/gruppene til å gi kandidater stemmetillegg.


Er det mulig å stemme blankt?

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil blanke stemmesedler bli forkastet, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.
Opprettet: 16.08.2011 15:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar