Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Sign In

Melde mørke gatelys

Karine Engebretsen Endret:17.06.2020 14:41 Emneord (los) Veier og vedlikehold

Den mest effektive måten å melde i fra om gatelys som ikke fungerer, er å melde fra direkte til de som kan gjøre noe med det. Det kan du gjøre her. 

​Det er Nett-tjenester som utfører vedlikehold på gatelys i Halden. På lenken over går du direkte til deres nettside hvor du kan melde fra når du oppdager mørke gatelys. Bruker du dette meldesystemet går det normalt kortere tid før det lyser igjen, enn om du melder fra på annet vis. Du kan også melde fra om mørke gatelys med appen vår Borgermelding eller på denne nettsiden der også andre feil kan meldes inn. 


Overføring av eierskap for veilys på private veier

Lyktestolpearbeid.pngHalden kommune bekostet frem til 2019 de årlige utgiftene til veilys langs en rekke private veier. Etter sentrale veimyndigheters anbefaling fattet Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø vedtak den 26.02.2019 om at drift av private gatelysanlegg skulle avsluttes. Unntak skulle gjøres der hvor den private veien var av stor allmenn interesse, slik som for eksempel strekningen fra Asakveien og opp mot Høiås (Høiåsveien).

De fleste lys vil ikke bli driftet videre av kommunen. Veglag og vegeiere har tilbud om å overta lysanlegget. Dersom eier av vei ikke ønsker å overta ansvaret for et lyspunkt, vil dette blir demontert for kommunens regning.

De som ønsker å peke på konkrete lyspunkter/strekninger de mener fyller kravene til allmenn interesse og derfor fremdeles bør bekostes av kommunen, bes om å skriftlig kontakte kommunen og begrunne dette. Alle henvendelser vil bli gjennomgått før det avgjøres om kommunen skal ta ansvar for videre drift.

Når slukker lysene:
Halden kommune vil ikke fjerne lys/koble fra lysanlegg tilkoblet det kommunale nettet før i 2021, men kommunen vil ei heller skifte pærer, gjennomføre feilrettinger eller skifte ut lyktestolper. Om feil på lysanlegget på den private veien negativt påvirker lysene på den kommunale veien vil anlegget på den private veien bli koblet ifra.
Opprettet: 14.10.2014 13:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar