Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Sign In

Radonmåling

Lisa Gustavsen Endret:05.11.2018 15:39 Emneord (los) Miljørettet helsevern

Radon i inneluft
For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Hva er radon?
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

Måling av radonbilde.jpg
Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april). Les mer om hvordan du måler radon på Statens strålevern sine sider. Statens strålevern anbefaler minimum to målinger pr bolig.

På internett finnes det en rekke firmaer som tilbyr måling av radon. Søk f.eks på gule sider.

Du kan også bestille måleutstyr selv ved å trykke på denne lenken:
bestille radon.jpg
http://www.radon.no/halden/


Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m3. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³. Her finner du anbefalte grenseverdier for radon. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefaler Statens strålevern at du gjør noe for å få ned nivået.

I skoler og barnehager bør radonnivået måles hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Statens strålevern har laget en prosedyre for  radonmåling i skoler og barnehager.

Radon i vann
radon i vann.jpg
kilde ill. Statens strålevern/miljøstatus.no


Radongass dannes naturlig i berggrunnen og både jordluft og grunnvann inneholder radon.
I overflatevann er radonnivået lavt, men benytter du brønnvann bør du lese videre.
Det er i vann fra private borebrønner i fast fjell at man har funnet de høyeste radonkonsentrasjonene.
For mer informasjon se Statens strålevern

Tiltak mot høye radonverdier i bolig
Det finnes flere muligheter med både enkle og mer omfattende tiltak for å redusere radonforekomst i en bolig. Les mer om tiltak mot radon på Statens strålevern sine sider. Det er viktig å benytte profesjonell hjelp for å finne effektive tiltak for din bolig.

radon1.jpgRadon i utleieboliger
Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften. Les mer om krav til radon i utleieboliger på Statens strålevern sine sider. Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.


 

Lovkrav
For nybygg har det fra 1. juli 2010 vært krav til forebyggende radontiltak
(jf. § 13-5, forskrift om tekniske krav til byggverk

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Radonnivået skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³. For private boliger (ikke utleie) er dette anbefalinger og ikke lovkrav.

Aktsomhetskart
Statens strålevern har i samarbeid med NGU (Norges geologiske undersøkelser) laget et aktsomhetskart for radon som dekker hele landet. På sine nettsider skriver strålevernet at aktsomhetskartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet gir en indikasjon, men ikke alle hus i et område er likt utsatt.

Tilskuddsordninger?
Det finnes ingen økonomiske tilskuddsordninger til radontiltak. Alle utgifter må dekkes av huseier selv.

Se youtube-video: Hvordan måle radon hjemme (utarbeidet av Fredrikstad kommune)
 

Opprettet: 30.12.2010 12:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar