Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Sign In

TT-kort - saldo

Karine Engebretsen Endret:15.12.2017 10:15
Hva er saldoen på TT-kortet?

Opplysninger om saldoen på kortet kan du få på flere måter:
  • Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. De er kommunens oppgjørsenhet for TT-ordningen.
  • Sjekk saldoen på www.rtt.no/tt. Her må du skrive inn innbyggerens brukernummer, som du finner på TT-kortet.
  • Sende SMS med brukernummer til tlf. 404 66 000. Her får du svar hele døgnet.
  • Innbyggerne kan også få saldoen av drosjesjåføren.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Østfold, TT-kort

Søknadsfrist 15.november

  • Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- og orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige transportmidler.
  • Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de kan  ha et sosialt liv på lik linje med andre.
  • Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.
  • Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler, mens saksbehandling og godkjenning av brukere gjøres av kommunen.
  • Tildeling av penger på TT-kortet skjer to ganger i året: desember/januar og august/september

Halden kommune har satt frist for hovedopptak hvert år til 15.november. De som søker, og får TT-kort i løpet av året tildeles midler med 1/12 del for hver måned som er igjen fram til hovedopptaket i november.
De som ikke når opp i tildelingen, eller søker etter fristen 15.november, vil bli satt på venteliste. 
Vær obs på at man må søke hvert år.

Opprettet: 14.10.2014 13:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar