Tittel: VA-pakke
Url: https://www.halden.kommune.no/selvbetjening_og_skjemaer/Sider/VA-pakke.aspx
VA-pakke

VA-pakke

Karine Engebretsen Endret:01.04.2019 07:35 Emneord (los) Skal du bygge?, Vann og avløp, Byggesak

Utvendig vann- og avløpsledninger er søknadspliktig med krav til et ansvarlig foretak. Det vil si at det ansvarlige foretaket må stå for søknaden, prosjekteringen og utførselen. I listen under finner du søknadsblanketter for søknader om vann- og avløpsanlegg samt andre tekniske installasjoner.

 1) Søknadsskjema -VA-søknad tekniske installasjoner våtrom.pdf

2) Opplysninger gitt i nabovarsel.pdf

3) Kvittering for nabovarsel.pdf

4) Nabovarsel.pdf

5) Gjennomføringsplan.pdf

6) Erklæring om ansvarsrett.pdf

7) Samsvarserklæring.pdf

8) Søknad om ferdigattest.pdf

9) Søknad om midlertidig brukstillatelse.pdf

10) Søknad endring av gitt tillatelse.pdf

       Registrering av fettutskiller

       Årsrapport fettutskiller

Forslag VA-avtale for Tinglysning.pdf

Søknad om tillatelse til tiltak - blankett 5174

Opprettet: 27.12.2010 08:19
Du er her: Hjem > Selvbetjening og skjemaer > VA-pakke