Tittel: E-lås i kommunale boliger
Url: https://www.halden.kommune.no/smartcity/prosjekter/Sider/E-lås-i-kommunale-boliger.aspx
E-lås i kommunale boliger

E-lås i kommunale boliger

Karine Engebretsen Endret:20.02.2019 13:34

Innføring av elektronisk lås for brukere i omsorgsboliger, sammen med bruk av Smarttelefoner, vil frigjøre arbeidstid knyttet til håndtering av fysiske nøkler. Ved nødstilfelles og utløsning av trygghets-alarm vil smarttelefoner kunne benyttes ved tilkalling av personalet samt at legevakt, ambulanse og brann enklere kan få tilgang til bruker med en elektronisk nøkkel. E-lås minimerer tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering og minimere risikoen for nøkler på avveie.
 
Det er montert e-lås ved 10 leiligheter ved Søsterveien omsorgsbolig og på fellesinngang.
 

Opprettet: 12.07.2018 09:24
Du er her: Hjem > Smart City > Prosjekter > E-lås i kommunale boliger