Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Alarmtjenester

Karine Engebretsen Endret:16.01.2019 07:15 Emneord (los) Brann- og feiervesen

Bilde alarmtjenester.jpg

Brannalarm tilknyttet 110-sentral med utrykning fra Brannvesenet

 

Tidlig varsling og rask utrykning er helt avgjørende for utfallet av et branntilløp.
Godt prosjekterte og dimensjonerte alarmanlegg sammen med direkte varsling av lokalt brannvesen gir de beste forutsetninger for å verne om kjerneverdiene i din bedrift. Dette gjelder sågar liv og helse som tapte økonomiske verdier, renommé og omdømme.

Det er kun alarmer direkte tilknyttet 110-sentral og kontrakt med lokalt brannvesen som vil generere direkte utvarsling brannvesenet ved utløst alarm pr. i dag.

01.04.2018 tok Halden kommune over kundeansvaret for alarmer tilknyttet 110-sentral i Halden og Aremark kommuner. Endringen i den administrative håndteringen av alarmtjenestene endret ikke tjenestetilbudet til kundene hverken på varsling eller utrykningssiden.

Tilknytning av din bedrift til Halden og Aremark brannvesen, slik fungerer det

 

  1. Bedriften trenger å ha et brannvarslingsanlegg med alarmsender og nøkkelsafe.
  2. Alarmen tilknyttes 110-sentral gjennom leie av alarmlinje levert av AddSecure.
  3. Bedriften registrer seg som ny kunde hos Halden brannvesen.
  4. Montør setter opp anlegget, bestiller linje hos AddSecure og tester at alt fungerer korrekt opp imot AddSecure og Øst-110 IKS. Når dette er gjort bestilles kontroll og programmering av nøkkelsafe hos Halden brannvesen.
  5. Halden brannvesen kontrollerer at alt administrativt er på plass og at kriteriene for idriftsetting er oppfylt hos kunde.
  6. Alarmen idriftsettes hos Øst 110 IKS og utløst alarm genererer nå utrykning fra lokalt brannvesen.

Alle skjemaer for nytegning eller endringer for kundeforhold, samt bestilling av kontroll og aktuelle lenker finner du i fanen til høyre.

Dersom du ønsker mer inngående svar hvordan brannvarslingsanlegg fungerer, hvilke montører som kan levere slike anlegg eller andre tekniske spørsmål besøk Addsecure sine hjemmesider. Disse er lettfattelige og her vil du finne svar på det meste du trenger for å få montert og tilknyttet ditt alarmanlegg. 

Dersom du er usikker på hvilket brannvesen som dekker kommunen der din bedrift ligger besøk Øst-110 sine nettsider under fanen alarmtjenester.

 

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 19.04.2018 14:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar