Tittel: Adkomst på tak for feiing
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/Halden_brannvesen/feier/Sider/Adkomst-på-tak-for-feiing.aspx
Adkomst på tak for feiing

Adkomst på tak for feiing

Karine Engebretsen Endret:10.09.2018 09:22 Emneord (los) Feierseksjon

For at feieren kan få utført sin jobb på en tilfredsstillende, sikker måte må huseier
tilrettelegge det slik at sikkerheten ivaretas.
Huseier må sørge for at atkomsten til skorstein og utførselen av feiingen kan foregå uten
risiko for fall og utilsiktede fare.

Adkomst på tak for feiing.pdf 

Det henvises til:

Feiing.PNG

 

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 04.07.2018 08:44
Du er her: Hjem > Teknisk > Halden brann- og feiervesen > Feier > Adkomst på tak for feiing