Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Feiing

Karine Engebretsen Endret:10.09.2018 09:22 Emneord (los) Feierseksjon

​Feiing av fyringsanlegget er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann.

Feiing omfatter feiing av pipeløp, kanaler, og røykrør samt uttak av sot. Dersom sot skal fjernes må eier eller representant for eier være tilstede.                                                          

Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne soten. 

For å ivareta en høy virkningsgrad på ildstedet og god utnyttelse av brenselet bør ildsteder også feies ved behov. Feiing av ildsted, er en ekstratjeneste som feiervesenet utfører ved bestilling.

Feieren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier.

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.  

Om feiing skal utføres fra feieluke må man tilrettelegge for adkomst.      

Dersom ingen er hjemme ved feiing må eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing.

Brann- og feiervesenet skal sørge for behovsprøvd feiing av fyringsanlegg. Feieren vil vurdere tilstand, mengde og type sot i fyringsanlegget. Så settes en hyppighet for feiing.

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 04.07.2018 08:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar