Tittel: Tips om fyring
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/Halden_brannvesen/feier/Sider/Fyr-riktig---unngå-pipebrann.aspx
Tips om fyring

Tips om fyring

Karine Engebretsen Endret:26.09.2018 14:05 Emneord (los) Feierseksjon

Fyr med tørr ved

• Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning.
• Feiervesenet anbefaler å bytte ut eldre ildsteder til rentbrennende ildsteder. Det vil både være økonomi-besparende og mer miljøvennlig.


Unngå rundfyring

• Med ovnen full av ved og minimal trekk, blir det dårlig forbrenning. Det dannes beksot i pipa, som kan ta fyr. Kullos kan i verste fall lekke ut i rommet og føre til forgiftning eller død.


Hvis pipebrann

• Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.
• Ring brannvesenet på telefon 110.
• Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa.
• Slokking må overlates til brannvesenet.​

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 04.07.2018 08:56
Du er her: Hjem > Teknisk > Halden brann- og feiervesen > Feier > Tips om fyring