Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilsyn med fyringsanlegg

Karine Engebretsen Endret:10.09.2018 09:22 Emneord (los) Feierseksjon

Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk av feier. Huseier og feier går gjennom hele fyringsanlegget og ser på brannsikkerheten. Med fyringsanlegg menes skorstein i hele sin lengde, ildsted, røykrør, sotluke og feieluke.        

Huseier må på oppfordring kunne fremlegge dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisning (produktbeskrivelse)       

Feieren vektlegger å informere om generell brannsikkerhet i bygget. Det gis informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold, i tillegg til fyringsteknikk og fyringsvaner.

Kan du ikke være til stede selv ved tilsynet, kan du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt. Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport.          

Tenk gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:

  • Er boligen tilstrekkelig utstyrt med røykvarslere?

Det skal minst være en fungerende røykvarsler i hver etasje.

  • Finnes det godkjent slokkeutstyr i boligen og er rømningsveier tilgjengelige?

Behovet for elektrisitet er stadig økende, og strømnettet i boligen er kanskje ikke dimensjonert for dagens bruk. Er du i tvil, bør du kontakte elektriker. Og husk at all bruk av elektriske apparater er mulig årsak til brann.

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 04.07.2018 08:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar