Tittel: Søknad om arrangement
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/Halden_brannvesen/forebyggende/Sider/Arrangement-og-overnatting.aspx
Søknad om arrangement

Søknad om arrangement

Karine Engebretsen Endret:13.08.2019 12:52

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en søknad. Søknaden bør sendes minimum 5 uker før arrangementet skal skje. Søknadsskjema finner du til høyre på denne siden.


Ansvarshavende:

  • Skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks (gjelder ikke arrangementer utendørs)
  • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs)
  • Skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
  • Skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger
  • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke er låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene
  • Har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt
  • Skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Halden brann- og feiervesen på tlf.nr. 110


Retningslinjer for hva som bør være beskrevet i en søknad finner du her: Retningslinjer

Les mer om arrangement.

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 09.07.2018 08:25
Du er her: Hjem > Teknisk > Halden brann- og feiervesen > Forebyggende - brann > Søknad om arrangement