Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forebyggende - brann

Karine Engebretsen Endret:25.10.2018 13:56 Emneord (los) Forebyggende

Bilde forebyggende.jpg

Hovedmålet med det brannforebyggende arbeidet er å forebygge brann og eksplosjon, slik at tap av liv og verdier unngås.

De viktigste arbeidsoppgavene våre er:

  • Gjennomføre branntilsyn i særskilte brannobjekter/risikoobjekter (skoler, barnehager, forsamlingslokaler, restauranter, store næringslokaler osv.).
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten og utsatte grupper, via media, stands, «Åpen dag på brannstasjonen», besøk hjemme og på skoler osv.
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri.
  • Saksbehandling og tilsyn der det oppbevares/håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.
  • Saksbehandling ved søknad om bålbrenning og søknader om å avholde arrangementer i lokaler som normalt ikke er tiltenkt til slik bruk.
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker.
  • Gjennomføre branntekniske befaringer etter innkomne bekymringsmeldinger.

 

Aktuelle lover og forskrifter som legger grunnlaget for arbeidet til avdelingen:

Brann- og eksplosjonsvernloven, forskrift om brannforebygging, internkontrollforskriften.

Kontakt oss dersom du er bekymret for brannsikkerheten.

 

Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Skjema

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 19.04.2018 14:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar