Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknad om overnatting

Karine Engebretsen Endret:10.09.2018 09:21

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du sende oss en søknad. Søknaden bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje. Husk å krysse av for overnatting på søknadsskjemaet.

Søknadsskjema finner du til høyre på denne siden. Benytt Arrangement-skjema.

Ansvarshavende:

  • Skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks
  • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift
  • Dersom bygget ikke er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg, skal ansvarshavende sørge for at det er fungerende seriekoblede røykvarslere/deteksjon i alle rom
  • Skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater, samt hvordan disse fungerer
  • Skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder alle utganger og nødutganger
  • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke er låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene
  • Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt
  • Bruk av åpen ild (eksempel stearinlys) skal ikke finne sted
  • Har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt
  • Skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Halden brann- og feiervesen på tlf.nr. 110​
Knapp - Bekymret for brannsikkerheten.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 13.07.2018 09:17

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar