Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Endringer i forskrift om parkering for el-bil og MC moped

  Endret:28.12.2018 08:25 Emneord (los) Parkering
Motorsykkel.jpg
Endring av forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 24. mai 2011 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr.4 § 4, § 5 og § 8, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
 
 
§ 22.
I forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr gjøres følgende endringer:
 
§ 8 a skal lyde:
Ӥ 8a. Avgiftsfri parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn
 
Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift.
 
På plasser med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen.”
 
Fra 1.1.2017 er det i Halden innført avgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn i Sone 1.
 
§ 9 første ledd skal lyde:
”Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Kjøretøyet skal plasseres i feltets lengderetning. Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt.”

Forskriften trer i kraft 15. juni 2011
 
Forskrift om endring av forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 24. mai 2011 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr.4 § 5
 
I forskrift 7. oktober 2005 nr 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) gjøres følgende endringer:
 
§ 18, teksten til underskilt 807.7 skal lyde:
”807.7 Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped”
 
§ 22 bokstav B, teksten til 1028 Parkeringsfelt skal lyde:
”Parkert kjøretøy skal plasseres innfor det oppmerkede felt. En eller flere elektrisk og hydrogendrevne motorvogner kan likevel parkere på tvers av
feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side.”
 
Forskriften trer i kraft 15. juni 2011
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 10.06.2011 12:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar