Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klage på parkeringsgebyr

  Endret:22.02.2019 12:22 Emneord (los) Parkering

Parkeringsgebyr 2 (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpg

Dersom du er blitt ilagt et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon (parkeringsbot) er det mulig å klage på dette dersom du mener noe er feil. Alle klager må sendes skriftlig til Halden kommune.  

Eventuelle klager må sendes skriftlig på epost til postmottak@halden.kommune.no eller med brev til: 
 
Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden
 

Husk dette før du klager

 • Husk å oppgi saksnummer eller kjøretøyets registreringsnummer. 
 • Du må også oppgi grunnlaget for klagen. 
 • Har du relevant dokumentasjon å vise frem, må du legge ved dette. 
 • Ønskes svar til annen person enn den som ifølge motorvognregisteret er oppgitt som eier må dette opplyses. 
 • Påfør gjerne kontonummer for eventuell refusjon. Da får du pengene raskere tilbake hvis du får medhold i din klage.
 • Selv om du velger å klage må du betale innen fristen på 3 uker fra ileggelsesdato. Dette gjelder for offentlig krav som gebyr. Kontrollsanksjon er et sivilrettslig krav og følger inkassoloven.

 

Dette bør du ikke klage på

Det er ikke alt det har noen hensikt å klage på. Derfor er det bortkastet tid å skrive klage på forhold som dette: 

 • Ikke vært oppmerksom på skilt eller oppmerking
 • Parkering på fortau for av/og eller pålessing, eller av og/eller påstigning
 • Husk det er all stans forbudt på fortau, i vegkryss (herunder T- kryss), og på sykkel og gangveg
 • Feilplassert billett
 • Utgått billett
 • Mangler mynt/veksel
 • Parkert i strid med bestemmelse om biloppstilling
 • Registrert feil nummer i Easy Park 

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 09.03.2011 14:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar