Tittel: Leie av offentlig plass
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/Veier_og_vedlikehold/Parkering/Sider/Leie-av-torgplass.aspx
Leie av offentlig plass

Leie av offentlig plass

  Endret:13.03.2019 13:39 Emneord (los) Parkering

Halden torg (Foto Jan Kristian Bråthe Sjøli, Halden kommune).jpg

Ønsker du å bruke en offentlig plass må du kontakte Halden kommune. Dette gjelder enten du vil arrangere et stort arrangement eller om du vil sette ut en container eller ha et utsalg på torget. 


Leie av torgplass

Ønsker du ha utsalg eller andre aktiviteter på Halden torg, må du leie plass. Torgleie er 250 kroner pr plass pr. dag + eventuelt strøm. Lengre leie etter egen avtale. 

Container eller arbeidsbrakke

All utplassering og montering av containere og arbeidsbrakker er søknadspliktig. Søknaden skal være godkjent før oppstart. Det skal ikke foretas noen avsperring eller reservasjoner uten godkjent søknad. Husk å melde fra når container eller rigg fjernes. Faktura blir utstedt helt til vi får beskjed om at container/rigg er fjernet.

Større arrangementer

Ønsker du å bruke offentlig plass til et større arrangement - besøk vår arrangementsside for mer informasjon.

Kontaktinfo for søknader

Alle søknader skal sendes skriftlig på epost til britt.magnussen@halden.kommune.no

eller med post til 

Halden kommune
Parkeringskontoret
Postboks 150
1751 Halden

Merk søknaden container/rigg eller torgplass.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 09.03.2011 14:11
Du er her: Hjem > Teknisk > Veier, parkering og vedlikehold > Parkering > Leie av offentlig plass