Tittel: Parkering for forflytningshemmede
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/Veier_og_vedlikehold/Parkering/Sider/P-kort.aspx
Parkering for forflytningshemmede

Parkering for forflytningshemmede

  Endret:21.02.2019 11:03 Emneord (los) Parkering

Rullestol (Foto Pixabay.com - CC0).jpg

Parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) kan utstedes etter søknad. På denne siden finner du alt du må vite for å søke om slik parkeringstillatelse. 


Dette parkeringskortet gir adgang til å bruke alle offentlige HC-plasser samt offentlige avgiftsplasser uten at avgift kreves. 
 
  • Kortet skal kun benyttes av den det er utstedt til. 
  • På private p-plasser gjelder reglene som opplyses på skilt ved innkjøring.
  • Kortet skal plasseres godt synlig for kontroll. Den siden som viser gyldighetsdato og nummer skal kunne leses gjennom frontruten. 
  • Utgått kort er ikke gyldig. Det vil bli ilagt gebyr, eventuelt kontrollsanksjon, ved å benytte ugyldige kort. Dette gjelder også om ny søknad er innlevert.

Hvordan søke om HC-kort?

Søknadsskjema må hentes i servicesenteret på rådhuset, Storgata 8. 

For å få utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede må det foreligge en vesentlig forflytningshemming og et reelt parkeringsbehov. Søker må selv oppgi steder eller situasjoner hvor det er særlig behov for parkeringslettelse. Mangelfullt utfylt søknad vil bli returnert, noe som vil medføre forlenget behandlingstid. Husk å legge ved 1 stk. passfoto. Legeerklæringen er kun vedlegg til søknaden.


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 09.03.2011 14:11
Du er her: Hjem > Teknisk > Veier, parkering og vedlikehold > Parkering > Parkering for forflytningshemmede