Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Spørsmål og svar

Karine Engebretsen Endret:08.03.2017 08:10

På denne siden har vi samlet en rekke spørsmål og svar om tema vi ofte blir spurt om.

Du kan vise spørsmål fra ett bestem tema ved å trykke på liten nedoverpil til høyre for Tema og deretter å velge ønsket tema.

Tema
  
  
Svar
BarnehageNår kan man søke barnehageplass?

​Barnehageplass kan man søke hele året men hovedopptaket er i mars. Søknadsfrist til hoveopptak er 15. mars.

Her kan du søke barnehageplass.

ParkeringHvorfor boligsoneparkering?

​Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i sentrum.
Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø.
Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene.

ParkeringHvordan fungerer boligsoneparkering?

Sonene er merket med soneskilt ved innkjøring til området. Tidsrommene boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene.
Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene, men ingen kjøretøy kan hensettes i strid med trafikkregler eller strekningsregulert parkeringsbestemmelse i sonen. Med P-kort kan du parkere i sonen, men unntak gjelder blant annet strekninger skiltet med parkering forbudt. P-kort gjelder bare i den sonen det er utstedt for. Registreringsnummer på kortet og på kjøretøyet skal til enhver tid stemme overens. Dersom bilen blir avskiltet, er ikke sonekortet gyldig. Kortet opphever ikke trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser i sonen.
I sone B02 og B04 kan man parkere med P-kort eller på viste plasser mot avgift.
ParkeringNår på døgnet gjelder boligsoneparkeringen?

​Se soneparkeringsskiltet. Beboere i boligsoner må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme.             

ParkeringI hvilke veier gjelder boligsoneparkering?
ParkeringHvem kan tildeles kort:
1. Beboere
Søker må dokumentere at vedkommende bor i den sonen/området det søkes parkeringskort i. Søker må inneha gyldig sertifikat og kopi av vognkort må fremlegges. Det innvilges ikke parkeringskort til campingvogn og tilhenger.
 
2. Næringsdrivende, institusjoner og lignende
Virksomheten som søker om parkeringskort i en sone/område må ha adresse i denne. Næringsdrivende må fremvise firmaattest, og institusjoner og lignende må fremvise dokumentasjon som legitimerer virksomheten.
Søker må begrunne sitt behov for parkeringskort i sonen/området.
Parkeringskortet gjelder firma/varebiler og det tildeles ett kort pr. virksomhet. Dersom det er formålstjenlig for virksomheten kan et parkeringskort benyttes på flere kjøretøy med påskriften: Virksomhetens navn.
Det innvilges ikke parkeringskort til ansatte i virksomheten og ved kunders behov for parkering. Disse henvises til offentlige parkeringsplasser i eller nær vedkommende sone.
Ved behov er det mulig å kjøpe et årskort som gjelder i alle soner i et år. Dette gjelder håndverkere og omsorgsarbeidere (hjemmesykepleie, hjemmehjelp o.s.v.)
 
3. Andre
Huseiere som ikke bor i sonen, kan kjøpe et firmakort ved parkeringsbehov for vedlikehold av boligen. Personer/ pårørende som skal pleie gamle/syke i området kan kjøpe midlertidig parkeringskort for maks 6 måneder.
Behovet må dokumenteres, og det innvilges kun ett omsorgskort per husstand.
ParkeringHvor plasserer du P-kortet?

​Kortet skal fortrinnsvis limes nederst i høyre hjørne på innsiden av kjøretøyets frontrute og være kontrollerbart. 

  
Hvorfor boligsoneparkering?
Hvordan fungerer boligsoneparkering?
Når på døgnet gjelder boligsoneparkeringen?
I hvilke veier gjelder boligsoneparkering?
Hvem kan tildeles kort:
Hvor plasserer du P-kortet?
Opprettet: 06.03.2017 14:42

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar