Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brøyting og strøing

  Endret:20.06.2018 07:42 Emneord (los) Veier og vedlikehold
Vinter og snø (Foto Pixabay.com - webtop1).jpgHalden kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gangveier og plasser. Dette arbeidet utføres delvis av kommunens egne ansatte og delvis av innleide entreprenører. Vintervedlikeholdet skal ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. 

Om du kjører, sykler eller går må du regne med dårligere føreforhold om vinteren enn ellers i året. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere. Husk at kommunen ikke har ansvaret for riksveier, fylkesveier og private veier. Det er det staten, fylkeskommunen og private personer eller bedrifter som har. 
 

Hva gjør kommunen?

 • Brøyting av kommunale veier skal normalt starte ved en snødybde på 3,0 cm bløt snø eller 5,0 cm tørr snø.
 • Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og  busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. Boligveier brøytes etter at samleveiene er gjennombrøytet.
 • På lørdager utsettes fristen for gjennombrøyting til kl. 07.00, og på søn- og helligdager til kl. 09.00. Brøytingen skal være fullført innen 5 timer etter at snøfallet har opphørt.
 • Gang-/sykkelvei/fortau som er en del av skolevei skal være ferdigbrøytet innen kl. 08.00 på virkedager.
 • Det strøs ved glatt veibane når friksjonen har nådd et visst nivå. Detaljer om dette finner du i heftet Drift- og vedlikeholdsstandard
 • Halden kommune tilbyr gratis strøsand til innbyggere for bruk ved private boliger. Om vinteren kan dette hentes under bybrua.

Hva bør du gjøre?

 • Eier du et hus i tettbyd strøk er det du som har ansvar for å brøyte og strø på fortau utenfor egen eiendom. Det står i politivedtektene
 • Husk også å rydde snø fra veien og fram til postkasse og søppelkasse. 
 • Sørg for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper fra ditt bygg. 
 • Har du parkert i gaten, blir snøryddingen best om du kan flytte bilen før det brøytes. Følg med på værmelding og skilting.
 • Snøen som brøytes må legges et sted. Derfor vil det komme snø inn på din eiendom når vi brøyter. Det er lurt å ta hensyn til det når man planter eller setter opp gjerder. 
 • Vær også oppmerksom på at det vil komme snø i din oppkjørsel etter brøyting. Det bør du beregne tid til å rydde på dager med brøyting. 


Det er ikke mulig å brøyte alle gater samtidig. Derfor er det satt en femtimers frist på å bli ferdig. 

Vent med å klage til hele brøyterunden skal være ferdig! 

Tilbakemeldinger fra publikum er mest nyttig for brøytemannskapene når disse fem timene har gått. 


Hvordan er brøytingen organisert?

Halden kommune er delt inn i 6 områder som vi kaller brøyteroder. De som jobber med å brøyte har ansvar for ulike roder. Ved å gå inn på adresser på kartet kan du se hvilke gater som er del av samme rode: 

Kartløsningen
Skriv inn adressen din - Trykk på liten pil ved siden av Halden - marker Broytekart. Da kan du se hvordan det er der du bor.
Brøytekart.jpg

Fargekoder på brøytekartene:

BLÅ - Rute hvor det saltes
GRØNN - Brøyting og strøing av kommunen
RØD - Fortau/gangvei som er kommunens ansvar

Rode 1-5 brøytes av ekstern brøyteentreprenør på oppdrag for Halden kommune. Rode 6 brøyter Halden kommune selv.


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 16.06.2011 11:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar