Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klage

  Endret:27.10.2017 09:17 Emneord (los) Veier og vedlikehold
Er man part i en sak og er misfornøyd med en avgjørelse som er fattet av kommunen, kan du ha rettslig klageinteresse etter forvaltningslovens § 28.

Klagerett er adgangen til å få sin sak behandlet en gang til av et forvaltningsorgan på et høyere nivå.
Det er parter og andre med rettslig klageinteresse som kan ha rett til å fremme klage på et vedtak etter forvaltningsloven § 28.
Klageinstansen vil være den nærmest overordnede til det organ som har truffet vedtaket (underinstansen).
Klageinstansen kan i enkelte saker være fylkesmannen eller kommunaldepartementet, eller det organ disse har gitt myndighet til.
Den normale klagefristen er 3 uker, fra den dagen man får melding om vedtaket.
 
Klagen bør vise til det vedtak det klages over, og de endringer som ønskes. Klagen bør gis en begrunnelse og nevne andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.
 
En klage skal fremlegges for det organ som har fattet vedtaket. Det er denne instansen (underinstansen) som har ansvar for å forberede klagesaken. Underinstansen kan også velge å endre sitt eget vedtak. Underinstansen kan avvise saken dersom den er for sent fremkommet. Slik avvisning kan gi grunnlag for selvstendig klage.
 
Underinstansen vil orientere deg om hvilket organ som er klageinstans.
Opprettet: 16.06.2011 10:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar