Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reklameskilt langs vei

Karine Engebretsen Endret:27.10.2017 09:16 Emneord (los) Kommunalteknikk

Generelt

Du må søke om å få sette opp reklameskilt eller lignende innretninger. Av hensyn til trafikksikkerheten må slike gjenstander ikke uten tillatelse plasseres ved kommunal vei eller slik at de er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende (uansett avstand fra veien). Kommunen gir tillatelse for en avgrenset periode. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt. Hvis skilt/reklame settes opp uten tillatelse og kommunen må fjerne det, må den ansvarlige bære kostnaden. Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernes, men kan unnlate å sende varsel hvis det haster med å fjerne skiltet av hensyn til trafikksikkerheten.
 
Målgruppe
  • Næringsdrivende
  • Organisasjoner
  • Privatpersoner
  • Alle som ønsker å sette opp skilt i ulike øyemed
Kriterier
For kommersielle og ideelle reklame- og informasjonstiltak:
  • Informasjon om næringsvirksomhet, et produkt, et lokalt tiltak (kulturarrangement, loppemarked, valgkampanje mv.)
  • Gjenstandene kan være alt fra skilt til transparenter, flagg, ballonger, lys, osv.
Unntatt fra søknad om tillatelse:
  • Navneskilt eller reklame for egen virksomhet som plasseres på selve bygningen der virksomheten drives, forutsatt at det ikke påvirker trafikksikkerheten
  • Adresseskilt, skilt i kryss med privat vei som "Kjør sakte, barn leker", vil det ikke være nødvendig å søke om tillatelse til, men undersøk dette for sikkerhets skyld.
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 16.06.2011 10:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar