Tittel: Sluk
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/Veier_og_vedlikehold/Vei/Sider/Sluk.aspx
Sluk

Sluk

  Endret:30.01.2017 07:56 Emneord (los) Veier og vedlikehold
​I Halden kommune finnes det ca. 4760 offentlige gatesluk og kummer. Slukene drenerer veier og grøfter for overvann og reduserer antall skader knyttet til overvannsproblematikk. Kommunalteknikk foretar systematisk tømming og kontroll av slukene etter oppsatt plan og ved akutte behov.
 
Det kan søkes om etablering av nye sluk og stikkrenner, kartutsnitt eller skisse skal følge søknaden. Eventuelle søknader behandles av Teknisk Forvaltning.

Sluk langs riksvei inkl. gang og sykkelvei med alle sideanlegg som f.eks. busslommer/ leskur osv. samt vedlikehold av fylkesvei utføres av Statens vegvesen.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 16.06.2011 10:44
Du er her: Hjem > Teknisk > Veier, parkering og vedlikehold > Vei > Sluk