Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

 Klipp trygge veier!

  Endret:09.11.2017 08:53 Emneord (los) Veier og vedlikehold
Illustrasjon: Stavanger kommuneHalden kommune jobber kontinuerlig med å kartlegge trafikksikkerheten. En del av dette handler om hekker, busker og trær langs veiene våre. For at det skal være trygt for både små og store trafikanter, oppfordrer vi til at du som huseier tar din del av ansvaret. 

SMS-varsel

Når Halden kommune oppdager at busker og trær skaper trafikkfarlige situasjoner, vil vi varsle huseier direkte. Det gjør vi vanligvis via SMS.

Har du fått en slik tekstmelding ber vi om at vegetasjonen blir beskåret jevnt med eiendomsgrense/gjerde samt i henhold til krav om fri sikt ved utkjøring fra eiendom og ved veikryss i tilknytning til egen eiendom. 
     

Spørsmål

Er du usikker på hvorfor du har fått et varsel fra kommunen er du velkommen til å ta kontakt med: Carl Otto Evenrud, telefon 94840151

Hva må jeg huske på?


  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser utover eiendomsgrensen. Ingen myke trafikanter skal tvinges ut i vegbanen på grunn av busker, og ingen biler skal hindres.  
  • Ikke la busker og trær skjule skilt og gatelys. 
  • Ikke la grener nå opp til ledninger. 
  • Over fortau og sykkelfelt skal det være minst 2,5 meter fra bakken opp til grener. I veibanen skal det være minst 4,7 meter opp til grener.
  • Er det nødvendig med fri sikt, skal ikke vegetasjon være høyere enn 50 cm. Dette kan være aktuelt hvis du har en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller om eiendommen din ligger inntil et vegkryss.
Vi anbefaler å sjekke denne informasjonsbrosjyren fra Statens vegvesen for å se enkle illustrasjoner av når du må klippe hekken din ned til 50 cm:

Vegetasjon som ikke klippes kan være til ulempe både for trafikanter som ferdes på vegen og for kommunens vedlikehold av veien. Det vil bli dårligere brøytet og feiet der hvor vegetasjon vokser ut i veien. Vegetasjon kan i mange tilfeller hindre tilstrekkelig god sikt og dermed bidra til økt trafikkfare.

3 ukers frist

Har du fått varsel fra Halden kommune om å klippe, ber vi om at dette arbeidet utføres innen 3 uker fra dette varsel er mottatt. Hvis ikke du overholder fristen, kan kommunen klippe. Det vil eventuelt bli gjort maskinelt, og dermed vil resultatet ikke bli pent. Dersom kommunen må klippe vil vi sende regning for å dekke våre kostnader.  

Lov og rett

Etter nabolovens paragraf 12 har en nabo mulighet til å beskjære vegetasjon som strekker seg over eiendomsgrensen. Hvis busker og trær strekker seg inn på kommunal vei, er det Halden kommune som er nabo og som da har denne retten. Når grunneier gis rimelig frist til selv å stå for skjæringen gir det ikke rett til erstatning dersom kommunen senere må beskjære maskinelt. Vi tror ikke du ønsker at vi klipper i din hage, men vi har altså rett til det hvis vi må. 

  • Hvis du klipper busker og hekker ved din eiendom, bidrar du til større trygghet i ditt lokalmiljø!

 Kontakt

 

Opprettet: 16.06.2011 10:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar