Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nyheter om byggesak

  Endret:26.03.2019 07:58 Emneord (los) Byggesak

Nyhetsarkiv​

I NYHETSARKIVET på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du nyheter om byggesak, lovendringer, praksis for saksbehandling, kurs  og mye mer.Ny digital tjeneste for søknad om dispensasjon fra byggegrense

​På Statens vegvesens nettsider kan man lese at de i mars 2019 har fått på plass en ny digital søknadsløsning som gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei. Søkerne sendes til rette instans enten det er til kommune, fylke eller til Vegvesenet

​Statens vegvesen og KS har samarbeidet om den nye tjenesten som retter seg mot de som tenker på å bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei og må søke om dispensasjon fra byggegrense.

Enten du skal bygge en ny bygning, tilbygg eller påbygg (eller for eksempel setter opp mur, støyskjerm eller lignende): hvis det er i konflikt med byggegrensen mot offentlig veg, må du søke om dispensasjon.

Her finner du søknaden og mer informasjon

Når søkeren logger seg inn og oppgir hvilken eiendom det gjelder, kommer det opp et kart over det aktuelle området. Der må søkeren sette en markør på den vegen der han/hun ønsker å bygge nærmere enn det byggegrensen tillater. Søknaden vil dermed tilføres data fra relevante registre hos blant annet Statens vegvesen og Kartverket, som veistatus og plansituasjon, trafikkmengde, fartsgrenser, ulykker, støyforhold og mye annet. Søkeren må også legge ved en situasjonsplan som viser hvordan tiltaket er tenkt plassert i forhold til vegen. Alt dette summeres opp i et digitalt saksgrunnlag som sendes til den aktuelle vedtaksmyndigheten. 


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 07.12.2017 13:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar