Tittel: Ferdigattest
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/byggesak/byggesøknader/Sider/Ferdigattest.aspx
Ferdigattest

Ferdigattest

Karine Engebretsen Endret:17.10.2018 09:45

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:


a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller


b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 03.06.2015 14:04
Du er her: Hjem > Teknisk > Byggesak > Byggesøknader > Ferdigattest