Tittel: Frister for saksbehandling
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/byggesak/byggesøknader/Sider/Frister-for-saksbehandling.aspx
Frister for saksbehandling

Frister for saksbehandling

Karine Engebretsen Endret:12.12.2017 10:19 Emneord (los) Byggesak

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Følgende frister gjelder:

  • Forhåndskonferanse: 2 uker
  • Søknad om igangsettingstillatelse: 3 uker
  • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-3 og 20-4: vanligvis 3 uker.
  • Søknad om rammetillatelse: 12 uker
  • Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 3 uker
  • Endring av tillatelse: 3 uker
  • Dispensasjon fra lov og plan og søknad om fravik fra tekniske forskrifter: 12 uker

Fristene gjelder fra søknaden er mottatt komplett i kommunen.

Dersom kommunen overskrider fristen på 12 uker innebærer det som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke fristen er overskredet. Dette gjelder for alle saker med 12 ukers saksbehandlingsfrist.

Saksbehandlingsfristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter. Kommunen har også anledning til å forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk behandling eller der undersøkelser på barmark er nødvendig.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 03.06.2015 14:02
Du er her: Hjem > Teknisk > Byggesak > Byggesøknader > Frister for saksbehandling