Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Basseng

Karine Engebretsen Endret:30.05.2018 14:16 Emneord (los) Byggesak

Basseng hjemme.jpgSøknadsformen avhenger av type basseng, behovet for terrengendringer, murer med mer.

Visse små bassenger kan føres opp uten krav til søknad og tillatelse. Dette gjelder privat badestamp, jacuzzi, flyttbare, oppblåsbare bassenger og lignende.

Prefabrikerte bassenger er søknadspliktige. Men i visse tilfeller kan du selv søke om tillatelse til slike (prefabrikerte) bassenger selv. Dette gjelder i første rekke bassenger når følgende betingelser er oppfylt:

- bassenget ligger lavere enn 0,5 meter over planert terreng
- bassenget skal ikke tilkobles VA-nett
- bassenget ligger minst 4 meter fra naboen
- bassenget ligger minst 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger
- tiltaket krever ingen prosjektering (f. eks. store grunn- og terrengarbeider, bruk av støttemurer, levegger eller andre konstruksjoner som kan påvirke omgivelsene)

For andre bassenger må du normalt bruke ansvarlige foretak til å søke, prosjektere og utføre.
Dersom bassenget skal kobles til kommunens ledningsnett for vann og avløp, må dette avklares med kommunens enhet for teknisk forvaltning.

Alle bassenger må sikres med inngjerding, overtrekk o.l. Svømmebasseng skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Ansvaret for sikring ligger hos grunneier, evt. fester eler annen bruker.

Husk også å sjekke om oppføring av basseng kan være i strid med gjeldende arealplan for eiendommen (kommuneplan eller reguleringsplan).

Hvis eiendommen for eksempel er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur- og friluftsformål), vil det ikke være tillatt å bygge basseng med mindre det gis dispensasjon.

Basseng.pdf

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 15.11.2017 10:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar