Tittel: Borrevann og Brønn
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/byggesak/hva_skal_du_bygge/Sider/Borrevann-og-Brønn.aspx
Borrevann og Brønn

Borrevann og Brønn

Karine Engebretsen Endret:04.12.2017 15:27 Emneord (los) Byggesak

Normal borebrønn for varmepumpe og borevann, til f.eks. enebolig, vil normalt kunne unntas søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.


Terrenginngrepet vil normalt ikke anses som vesentlig og eventuell overbygging av beskjeden karakter kan unntas søknadsplikt.


Oppføring av større innretninger og åpne brønner vil være søknadspliktige. Videre utløser ofte større installasjon


Eieren er ansvarlig for at anlegg er tilstrekkelig sikret. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).er inn til og inne i bygninger søknadsplikt.(mer tekst)utslippstillatelse ol.​

bronn.png

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 08.11.2017 08:08
Du er her: Hjem > Teknisk > Byggesak > Hva skal du bygge? > Borrevann og Brønn