Tittel: Brygge/flytebrygge og kai
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/byggesak/hva_skal_du_bygge/Sider/Brygge-flytebrygge-og-kai.aspx
Brygge/flytebrygge og kai

Brygge/flytebrygge og kai

Karine Engebretsen Endret:04.12.2017 15:25 Emneord (los) Byggesak

​Generelt sett er det byggeforbud i 100-metersbelte langs sjø og i vassdrag, jf. Pbl § 1-8.

  • Mindre reparasjoner / vedlikehold som består i å ta vare på eksisterende brygger og kaier kan normalt utføres uten søknad.
  • Enhver endring er søknadspliktig.
  • Ta alltid kontakt med kommunen før arbeid igangsettes, tlf. 69 10 80 00.


Søknad med ansvarsrett
For alle brygger, flytebrygger, kaier og marinaer gjelder søknadsplikt med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

brygger.png

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 08.11.2017 08:10
Du er her: Hjem > Teknisk > Byggesak > Hva skal du bygge? > Brygge/flytebrygge og kai