Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Dam

Karine Engebretsen Endret:04.12.2017 15:37 Emneord (los) Byggesak

Dam kan ofte være søknadspliktig.

I tillegg må en stor dam alltid ha tilgang til tilstrekkelig vann og tilstrekkelig kapasitet på avløpet. Dammen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner som kan ha krav som omfatter dam. Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med kommunens byggesaksavdeling på forhånd.

Sikkerhet
Dam, basseng, ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven.
Eieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt i første ledd. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).

froskidam.png

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 08.11.2017 08:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar