Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gjerde/ innhegning mot nabo og vei

Karine Engebretsen Endret:12.02.2018 11:31 Emneord (los) Byggesak

​Du kan vanligvis sette opp innhegning / gjerde, som må være enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, uten å søke. Slike gjerder kan også settes opp mot vei uten å søke kommunen om tillatelse.

Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy Innhegningen må ikke hindre frisikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 m over vegbanen.


Vi anbefaler likevel at du kontakter kommunen for å undersøke om det er regleringsplan eller andre planer som har bestemmelser om gjerde. Også veglova kan ha bestemmelser som må hensynstas. Statens vegvesen er myndighet når det gjelder gjerde mot riksveier og fylkesveier.


Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som er søknadspliktige og krever tillatelse. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1. Ta kontakt med kommunen i forkant for informasjon og veiledning.

bird-pixabay.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 04.12.2017 10:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar