Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Heis, trappestolheis, løfteinnretninger

Karine Engebretsen Endret:12.02.2018 11:36 Emneord (los) Byggesak

Løfteplattform og trappeheis i eksisterende bygning kan unntas saksbehandling. Unntaket gjelder bare installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Alle andre typer heiser er søknadspliktig med ansvarsrett. Inn under heis går også løfteinnretninger, trappestolheis og lignende som ikke kan unntas fra søknad. Ta kontakt med kommunen i forkant for informasjon og veiledning.


Om trappeheiser;
Bygningens planløsning og utforming er avgjørende for mulighetene til å installere trappeheis og løfteplattform uten altfor store bygningsmessige arbeider. I de fleste tilfellene vil plassbehovet for løfteanordningene ha størst betydning. Det kan også være viktig å få klarlagt mulighetene for montering til eksisterende konstruksjoner. Tegninger og nøyaktig oppmåling av bygningen er som regel nødvendig.

Viktige punkt er;
1. Den aktuelle leverandøren av innretningen bør i tillegg foreta egne målinger og vurdere bærekon¬struksjonene.
2. For trappeheiser kreves at trappebredden er stor nok og at døråpninger ikke kommer i veien.
3. En trappeheis bør ikke gå over flere etasjer. Fordi dette kan føre til at den personen som tilkaller trappeheisen ikke har oversikt over personer eller andre hindringer i trappeløpet.
4. Trappebredden bør ha fri passasje ved siden av heisen også når den er i bruk.​


trappeheis-pixabay.jpg

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 04.12.2017 10:50

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar